DOKUMENTY SZKOŁY

 

        STATUT          

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 OCENA OPISOWA - J. ANGIELSKI (KL. I - III)