SPRAWDZIANY SZÓSTOKLASISTY

 

Wyniki szkoły na przestrzeni lat w skali staninowej

 

 

   

Stanin

Przedział procentowy

 

2013

 

2014

2015

Cz. I

Cz. II

9.najwyższy

30,2-37,2

31,4-37,7

 

80-96

92-100

8.bardzo wysoki

27,8-30,1

29,3-31,3

75-79

87-91

7.wysoki

26-27,7

27,6-29,2

71-74

83-86

6.wyżej średni

24,4-25,9

26,1-27,5

67-70

79-82

5.średni

22,7-24,3

24,6-26,0

64-66

74-78

4.niżej średni

21,2-22,6

23,1-24,5

61-63

70-73

3.niski

19,6-21,1

21,5-23,0

57-60

65-69

2.bardzo niski

17,9-19,5

19,7-21,4

52-56

60-64

1.najniższy

 4,8-17,8     

7,0-19,6

23-51

18-59

 

 

                                  

SPRAWDZIAN 2015

 

 

 

Część 1. (ogółem)

 

RODZAJ
WSKAŹNIKA

SZKOŁA

KLASA

 

A

LICZBA UCZNIÓW

13

13

 

WYNIK
ŚREDNI (%)

79

79

 

WYNIK
NAJNIŻSZY (%)

49

49

 

WYNIK
NAJWYŻSZY (%)

100

100

 

ODCHYLENIE
STANDARDOWE (%)

13

13

 

Część 1. (język polski)

 

RODZAJ
WSKAŹNIKA

SZKOŁA

KLASA

 

A

LICZBA UCZNIÓW

13

13

WYNIK
ŚREDNI (%)

74

74

 

WYNIK
NAJNIŻSZY (%)

52

52

 

WYNIK
NAJWYŻSZY (%)

100

100

 

ODCHYLENIE
STANDARDOWE (%)

13

13

 

 

Część 1. (matematyka)

 

RODZAJ
WSKAŹNIKA

SZKOŁA

KLASA

 

A

LICZBA UCZNIÓW

13

13

WYNIK
ŚREDNI (%)

84

84

 

WYNIK
NAJNIŻSZY (%)

45

45

 

WYNIK
NAJWYŻSZY (%)

100

100

 

ODCHYLENIE
STANDARDOWE (%)

15

15

 

 

 

 

 

 

                              

SPRAWDZIAN 2014

Średnie wyniki

  punktowe procentowe
kraj 25,8 65
województwo 25,2 63
gmina 25,8 64
nasza szkoła 26,4 66

 

 

 

 

 

SPRAWDZIAN 2013

Średnie wyniki

  punktowe procentowe
kraj 24 60
województwo 23,3 58
powiat 23,4 58
gmina 23,3 58
nasza szkoła 26,9 67