RADA RODZICÓW

                                                        Przewodnicząca: Edyta Sękowska (kl. III)

                                                        Skarbnik: Marcin Domański (kl. V)

                                                        Sekretarz: Izabela Adamkowska (kl. IV)

                                                                                  Członkowie:

                                                                              Barbara Jaroszewska (kl. VI)

                                                                              Katarzyna Rykowska (kl. II)

                                                                              Katarzyna Filipek (kl. I)

    Emilia Makrucka (oddział przedszkolny)