ZajÍcia z pedagogami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy