NASZ PATRON

     Uczniowie naszej Szkoły  pod przewodnictwem nauczycieli i rodziców  poszukując autorytetu, z którego mogliby czerpać wzorzec do naśladowania, do budowania swojej przyszłości coraz częściej spoglądali na mistrza naszych czasów – Jana Pawła II – Apostoła Miłości i Nadziei. To właśnie On, Jego nauczanie i świadectwo życia stało się dla naszej społeczności szkolnej inspiracją, źródłem, z którego czerpiąc mądrości życiowe będziemy mogli budować tradycję naszej szkoły. Tradycję opartą na trzech fundamentalnych słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Słowach wpisanych od wieków w naszą tożsamość narodową. Ten wielki i wspaniały dorobek nie może być przedmiotem skazanym na przechowanie w muzeum. Trzeba z niej czerpać, bo - jak mówił Ojciec Święty – „tym, co o nas stanowi, jest nasza kultura”.

    16 października 2006 roku dołączyliśmy do grona szkół noszących imię Jana Pawła II. Główne uroczystości zostały zaplanowane w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Ten dzień rozpoczęliśmy o godzinie 1000 Mszą Świętą w Kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Napiwodzie, pod przewodnictwem bp. Jacka Jezierskiego, podczas której poświęcony został sztandar szkoły. Po mszy delegacja uczniów, rodziców i nauczycieli złożyła kwiaty, i zapaliła znicze pod pomnikiem Jana Pawła II, znajdującego się obok kościoła. Po zakończonym nabożeństwie zebrani na nim goście, uczniowie, grono pedagogiczne z dyrektorem, pracownicy administracji szkolnej, a także rodzice przeszli do gmachu szkoły. Tam wzięli udział w części oficjalnej uroczystości oraz akademii artystycznej. Końcowym punktem programu było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ze słowami Ojca Świętego: „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Będzie nam ona przypominała o tym wielkim dniu, który na zawsze wpisze się w karty historii naszej szkoły.