KADRA PEDAGOGICZNA

        

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

Ziółkowski Rafał - dyrektor

--------

2.

Bołkun Karolina

religia

3.

Czerwonka Grażyna język polski, historia

4.

D±bek Anna

edukacja wczesnoszkolna, przedszkole

5.

Jaworska Anna

język angielski

6.

Lalak Żaneta edukacja wczesnoszkolna

7.

Pychewicz Marzena

oddział przedszkolny, przedszkole

8.

Szczęsna Mirosława

edukacja wczesnoszkolna

9.

Szymański Roman

matematyka, ¶wietlica

 10.

Tchórzewska Małgorzata język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne

11.

Trochimowicz Hanna wychowanie fizyczne, muzyka, zajęcia logopedyczne

12.

Wółkiewicz Małgorzata

przyroda,  ¶wietlica, pedagog szkolny

13.

Żeszko Krystyna matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, plastyka, biblioteka