GODZINY PRACY SZKOŁY

7.00 - 15.00

 

GODZINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

7.40 - 15.00

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

01.09.2015 r. rozpoczęcie nowego roku szkolnego
23 - 31.12.2015 r. zimowa przerwa świąteczna
25.01 - 07.02.2016 r.

ferie zimowe

24 - 29.03.2016 r. wiosenna przerwa świąteczna
05.04.2016 r. sprawdzian zewnętrzny dla szóstoklasistów
24.06.2016 r. zakończenie roku szkolnego

                                  

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

  

                                           DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

                                             15-16.10.2015 r. - Święto Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej

                                          05.04.2016 r. - sprawdzian kl. VI

                                          01.06.2016 r. - Dzień Sportu

                                 

                                W w/w dni w szkole  będą prowadzone zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

                                                       po uprzednim ich odpracowaniu w wolne soboty:

                                                   02.05.2016 r. - odpracowujemy 23.04.2016 r.

                                                   27.05.2016 r. - odpracowujemy 21.05.2016 r.

                                            

 

Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

  szkolnego   Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie  

  z dnia 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2010 r. Nr 186, poz. 1245)

 

- Zarządzenia dyrektora szkoły nr 17/2014  z dnia 11 września 2015 r.