HISTORIA SZKOŁY

    Napiwoda usytuowana jest w północo-wschodniej części gminy, przy trasie Nidzica-Szczytno. Po raz pierwszy miejscowość ta została wymieniona w 1436 roku jako wieś czynszowa. 

    Nasza szkoła znajduje się w centralnej części wsi. Tuż przed wojną do czteroklasowej szkoły uczęszczało 191 uczniów, a uczyło tylko 4 nauczycieli.

 

W roku 1968 oddano do użytku nowy budynek szkolny, w którym zajęcia odbywają się do dziś.

Do roku 2001 funkcjonowała ośmioklasowa  szkoła podstawowa, a po wprowadzeniu reformy oświaty - sześcioklasowa.

 

Kolejni dyrektorzy naszej szkoły:

Ryszard Bulejak

Antoni Nowakowski

Lucjan Chmielewski

Hanna Jakowicka

Eugenia Romaniuk

Ryszard Homka

Teresa Wiśniewska

Józef Dąbek

Grażyna Czerwonka

Roman Szymański

Rafał Ziółkowski