BAZA SZKOŁY

Szkoła jest budynkiem jednokondygnacyjnym. Na piętrze jest pięć sal lekcyjnych. W jednej z nich mieści się sala komputerowa, wyposażona w ramach ministerialnego programu "Pracownie komputerowe dla szkół". Na parterze znajdują się: jedna sala lekcyjna, biblioteka, świetlico-stołówka, sekretariat, pokój nauczycielski.

W szkole pracuje 17 osób: dyrektor, 12 nauczycieli oraz 4 pracowników administracji i obsługi. Dyrektorem jest Rafał Ziółkowski.

Obecnie uczy się tu 90 uczniów w siedmiu oddziałach (0-VI) z miejscowości: Napiwoda, Jabłonka, Moczysko, Natać Wielka, Radomin, Wały, Wikno, Zimna Woda.

klasa liczba uczniów wychowawca
0

11

Marzena Pychewicz
I

14

Anna Dąbek
II

14

Żaneta Lalak
III

18

Mirosława Szczęsna
IV 11 Małgorzata Wółkiewicz
V 10 Roman Szymański
VI 12 Hanna Trochimowicz