Z ŻYCIA SZKOŁY

 

 

24.09.2015 r. - została przeprowadzona akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2015”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: „Wyprawa – poprawa”.Z tej okazji cała społeczność szkolna przystąpiła do działania. Na szkolnym korytarzu odbył się apel przygotowany przez uczniów naszej szkoły z klasy III i VI. Podczas apelu dzieci zaśpiewały różne piosenki m.in. „Śmieciu - precz!”, przybliżyły wszystkim historię akcji oraz niepokojące fakty związane z zachowaniem i negatywnymi nawykami ludzi degradującymi środowisko. O godzinie 16.00 uczniowie poszczególnych klas pod opieką wychowawców wyruszyli sprzed szkoły na sprzątanie poboczy drób Napiwody oraz posesji szkolnej. Do akcji włączyli się rodzice. Zebraliśmy kilkanaście worków śmieci. Ostatnim punktem akcji było wspólne spotkanie przy ognisku. Wszyscy posilili się ciepłą kiełbaską, bawili się przy wesołej muzyce oraz brali udział w grach zespołowych. Swoją obecnością zaszczycili nas: zastępca burmistrza Nidzicy – Leszek Śpiewak oraz sołtys Napiwody – Władysław Kowalczyk, a radny – Leszek Pepłowski docenił trud dzieci sprzątających Napiwodę i wręczył im czekolady. Dyrektor szkoły –  Rafał Ziółkowski oraz organizatorzy szkolnej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2015”: Mirosława Szczęsna, Anna Dąbek oraz Żaneta Lalak dziękują za udział i zaangażowanie wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji. zdjęcia

tekst: Żaneta Lalak

 

01.09.2015 r. - powitaliśmy nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, po której wszyscy nauczyciele, uczniowie oraz rodzice zgromadzili się na górnym holu szkoły, gdzie miała miejsce część oficjalna. Po wprowadzeniu  sztandaru, głos zabrał dyrektor, pan Rafał Ziółkowski, który powitał wszystkich obecnych, po czym przedstawił niezbędne informacje dotyczące pracy w nowym roku. Pani Grażyna Czerwonka odczytała apel Rzecznika Praw Dziecka. Na zakończenie dyrektor podziękował  p. Zuzannie Pepłowskiej, pracownicy obsługi, za wieloletnią pracę, a następnie wręczył akt mianowania p. Karolinie Bołkun. zdjęcia

tekst: Małgorzata Wółkiewicz i Krystyna Żeszko