INFORMACJE O PROJEKCIE

 

    Projekt "Mądry Rodzic potrafi kochać i wymagać" skierowany jest do rodziców. Ma na celu nabycie lub podwyższenie  posiadanych już umiejętności, m.in.: aktywnego słuchania swojego dziecka, pozytywnego zachęcania dziecka do współpracy, ustalania barier i granic w wychowaniu, wspierania do samodzielności, modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka. Uczestnicy otrzymają również wskazówki, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty, jak rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia dziecka, by zbudować między nim a dorosłym pozytywną relację. Zajęcia prowadzone przez psychologów, odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Uczestniczy w nich 15 rodziców. W czasie trwania warsztatów ich dzieci mają zapewnioną opiekę. Mogą bawić się, odrabiać prace domowe, korzystać z komputera, grać w różne gry. Mają również zapewniony posiłek.

Zajęcia rozpoczęły się 24 października 2013 r. i będą trwały do 23 stycznia 2014 r.