SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

 

PROGRAMY NAUCZANIA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Lp.

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

Nr MEN

Nr szkolny

Wychowanie przedszkolne

"Nasze przedszkole” Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci

Małgorzata Kwaśniewska,

Wiesława Żaba- Żabińska

 

SP-0-1/2012

2.

Religia

"Jesteśmy dziećmi Pana Boga”- Program kształcenia religijnego dzieci w wieku 3-6 lat

J. Szpet, D. Jackowiak

AZ – 03-04/4-0

SP-0-2/2012

 

PROGRAMY NAUCZANIA DLA KLASY I

Lp.

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

Nr MEN

Nr szkolny

  1.  

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III  "Wesoła szkoła i przyjaciele"

J. Hanisz, T. Siek – Piskozub, B.Lewandowska

 

SP-I-3/2012

  1.  

Religia

”Jesteśmy dziećmi Bożymi” –program nauczania religii w klasach I-III

J. Szpet, D. Jackowiak

AZ - 1 - 01/1

SP-I-2/2012

  1.  

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej- I etap edukacyjny

Mariola Bogucka

 

SP-I-4/2012

 

PROGRAMY NAUCZANIA DLA KLASY II

Lp.

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

Nr MEN

Nr szkolny

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III  szkoły  podstawowej "Wesoła szkoła i przyjaciele”"

Jadwiga Hanisz, T.Siele-Piskozub (treść dotycząca języka obcego i nowożytnego), B. Lewandowska (treść dotycząca edukacji komputerowej

 

SP-II-3/2012

2.

Religia

"Jesteśmy dziećmi Bożymi"- program nauczania religii w klasach I-III

 J. Szpet, D. Jackowiak

AZ - 1 - 01/1

SP-II-2/2012

3.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego  w nauczaniu zintegrowanym dla klas I-III –         I etap edukacyjny

M. Szpotowicz,

M. Szulc-Kurpaska

 

SP-II-4/2012

 

PROGRAMY NAUCZANIA DLA KLASY III

Lp.

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

Nr MEN

Nr szkolny

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania  edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej "Razem w szkole”

J.Brzózka, K. Harmak, K.Izbińska, A. Jasiocha,

W. Went

 

SP-III-3/2012

2.

Religia

"Jesteśmy dziećmi Bożymi" – program nauczania religii w klasach I-III

J. Szpet, D. Jackowiak

Wyd. Wojciech Poznań

AZ - 1 - 01/1

SP-III-2/2012

3.   

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w nauczaniu zintegrowanym  klas I-III - I etap edukacyjny

M. Szpotowicz,

M. Szulc-Kurpaska

 

SP-III-4/2012

 

PROGRAMY NAUCZANIA DLA KLASY IV

Lp.

Przedmiot

Tytuł programu

Autorzy

Nr MEN

Nr szkolny

1.

Język polski

"Czytać ,myśleć, uczestniczyć”” program nauczania  języka polskiego – II etap edukacyjny szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

 

SP-IV-5/2012

2.

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”. Program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie  w  szkole podstawowej.

Tomasz Maćkowski

 

SP-IV-7/2012

3.

Matematyka

"Matematyka wokół nas" Program nauczania matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

H. Lewicka,

M. Kowalczyk

 

SP-IV-6/2012

4.

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody  dla klas IV-VI szkoły podstawowej– II etap edukacyjny

Jolanta Golanko

 

SP-IV-8/2012

5.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VI – II etap edukacyjny szkoły podstawowej

Mariola Bogucka,

Dorota Łoś

 

SP-IV-4/2012

6.

Zajęcia techniczne

„Jak to działa” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej, II etap edukacyjny

Lech Łabęcki

 

SP-IV-9/2012

7.

Zajęcia komputerowe

 

 „Komputerowe opowieści” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV-VI  szkoły podstawowej

Marek Gulgowski,

Jarosław Lipski

 

SP-IV-10/2012

8.

Plastyka

„Do dzieła” Program nauczania plastyki dla klas IV-VI  szkoły podstawowej-II etap edukacyjny

Jadwiga Lukas,

Krystyna  Onak

 

SP-IV-11/2012

9.

Muzyka

 Program nauczania ogólnego muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej – II etap Edukacyjny

M. Gromek,

Grażyna Kibach

 

SP-IV-12/2012

10.

Wychowanie fizyczne

 Program nauczania wychowania fizycznego dla klasIV-VI szkoły podstawowej – II etap edukacyjny

Mirosława Śmiglewska

 

SP-IV-13/2012

11.

Religia

"Poznaję Boga i w niego wierzę" – program nauczania religii w klasach IV-VI

J. Szpet, D. Jackowiak

AZ-0-01/10

SP-IV-2/2012

 

PROGRAMY NAUCZANIA DLA KLASY V

Lp.

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

Nr MEN

Nr szkolny

  1.  

Język polski

"Słowa jak klucze „program nauczania  języka polskiego – II etap edukacyjny szkoły podstawowej

T.Bugajska, M.Gudra, M. Małachowska, E.Tomińska, G.Witak-Wcisło, T.Zawisza-Chlebowska

DKW-4014-34/99

SP-V-5/2012

  1.  

Historia i społeczeństwo

„Podróże w czasie”. Program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

T. Małkowski,

J.Rześniowiecki

DKW-4014-173/99

SP-V-7/2012

  1.  

Matematyka

"Matematyka wokół nas" Program nauczania matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej- II etap edukacyjny

H. Lewicka,

M. Kowalczyk,

A. Drążek

DKOS -5002- 02/08

SP-V-6/2012

  1.  

Przyroda

Program bloku Przyroda”  dla klas IV-VI szkoły podstawowej– II etap edukacyjny

M.Kłys,

E.Sulejczak

DKW-4014-165/99

SP-V-8/2012

5. 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VI – II etap edukacyjny szkoły

E. Lewandowska,

B. Maciszewska

DKW-4014-43/00

SP-V-4/2012

6. 

Technika

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w szkole podstawowej kl.IV-VI, II etap edukacyjny

Leszek Bakun

DKOS-4014-19/02

SP-V-9/2012

7. 

Informatyka

 

„Informatyka 2000” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej II etap edukacyjny

J.Białowąs, K.Chmielewska, A.Drogowski,

 E. Figielska-Pezda, M.Mordak

DKW-4014-56/99

SP-V-10/2012

8. 

Plastyka

"Program nauczania blokowego dla klas IV-VI szkoły podstawowej" II etap edukacyjny

M.Tomaszewska,

K.Turowska-Zakrzewicz

 DKW-4014-48/99

SP-V-11/2012

9. 

Wychowanie fizyczne

 Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej – II Etap Edukacyjny

Mirosława Śmiglewska

DKW- 4014-159/99

SP-V-13/2012

10. 

Religia

"Wezwani przez Boga" – program nauczania religii w klasach IV-VI

J. Szpet, D. Jackowiak

AZ - 2 - 01/1

SP-V-2/2012

11. 

Wychowanie do życia w rodzinie

Program do nauczania  wychowania do życia w rodzinie w kl. V-VI „Wędrując ku dorosłości”

Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk

DKW-4014-253A/99

SP-V-14/2012

 

PROGRAMY NAUCZANIA DLA KLASY VI

Lp.

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

Nr MEN

Nr szkolny

1.

Język polski

"Słowa jak klucze „program nauczania  języka polskiego – II etap edukacyjny szkoły podstawowej

T.Bugajska, M.Gudra,

M. Małachowska, E.Tomińska G.Witak-Wcisła, T.Zawisza-Chlebowska

DKW-4014-34/99

SP-VI-5/2012

2.

Historia i społeczeństwo

„Podróże w czasie”. Program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

T.Małkowski, J.Rześniowiecki

DKW-4014-173/99

SP-VI-7/2012

3.

Matematyka

Matematyka wokół nas" Program nauczania matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej- II Etap Edukacyjny

H. Lewicka,

M. Kowalczyk,

A. Drążek

DKOS -5002- 02/08

SP-VI-6/2012

4.

Przyroda

Program bloku Przyroda” – II etap edukacyjny szkoły podstawowej klas IV-VI

M.Kłys, E.Sulejczak

DKW-4014-165/99

SP-VI-8/2012

5.

Informatyka

„Informatyka 2000” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej II etap edukacyjny

J.Białowąs, K.Chmielewska, A.Drogowski,

E. Figielska-Pezda, M.Mordaka

DKW-4014-56/99

SP-VI-10/2012

6.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VI – II etap edukacyjny szkoły podstawowej

E. Lewandowska,

B. Maciszewska

 

DKW-4014-43/00

SP-VI-4/2012

     7.

Muzyka

 Program nauczania muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej- II Etap Edukacyjny

M.Tomaszewska,

K.Turowska-Zakrzewicz

 DKW-4014-48/99

SP-VI-12/2012

8.

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej- II Etap Edukacyjny

Mirosława Śmiglewska

DKW - 4014 -159/99

SP-VI-13/2012

9.

Religia

"Wezwani przez Boga"- program nauczania religii w klasach IV-VI

J. Szpet, D. Jackowiak

AZ - 2 - 01/1

SP-VI-2/2012

10.

Wychowanie do życia w rodzinie

Program do nauczania wychowania do życia w rodzinie kl.V-VI „Wędrując ku dorosłości”

Teresa  Król, Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk

DKW-4014-253A/99

SP-VI-14/2012