SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej z dnia  13.06.2012 r.

w sprawie: dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego  podręczników.

 

                                                                      Wykaz podręczników przeznaczonych do oddziału przedszkolnego „O”

                                                               1. Roczne przygotowanie przedszkolne – poziom I „Szkoła tuż, tuż”

                                                               2. Karty pracy 1 – 4 części, wycinanki; Autor: Wiesława Żaba- Żabińska, Czesław Cyrański

                                                               Wydawnictwo MAC – 2011

 

                                                                                Wykaz podręczników  przeznaczonych do klasy I

                                                                                    typ szkoły: szkoła podstawowa (kl. I-III)

                                                                              Rodzaj zajęć edukacyjnych: edukacja wczesnoszkolna

 

 

Przedmiot

 

Tytuł podręcznika,

autorzy

 

Wydawnictwo   i rok wydania

 

Numer dopuszczenia

 

Informacje dodatkowe

Uwagi

Język angielski

Our Discovery Island 1

Autor: Tessa Lochowski,

Konsultacja: Jenne Perrett,

Mariola Bogucka, Piotr Steinbrich

Longman- person Education

2011

393/1/2011

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Religia

„W domu Bożym i rodzinie Jezusa”

J. Szpet, D.Jackowiak

Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań

2002

AZ-11-01/1-2

Podręcznik + karta pracy

Edukacja wczesnoszkolna

Wesoła szkoła i przyjaciele

Podręczniki cz. 1,2,3,4,5

Karty pracy cz. 1,2,3,4,5

Zeszyty ćwiczeń cz. 1.2.3.4.5

Wyprawka w 2 teczkach cz.1-2 i 3-5

---------------------------------------------

Wesoła szkoła i przyjaciele. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami

 Autorzy: B.Lewandowaska, M.Walczak-Sarao, D.Kręcisz

----------------------------------------------

Wesoła szkoła i przyjaciele. Karty badania umiejętności w klasie I

Autorzy : D. Grabowska, M. Rosłaniec, B. Szydłowska

WSiP

Wydanie 2012

18/1/2009

18/2/2009

136/1/2009

Podręcznik + ćwiczenia + zeszyty +karty pracy zawiera PAKIET BOKS dla ucznia klasy I

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------

Karty badania umiejętności w klasie I nie znajdują się w BOKSIE dla ucznia

 

                                                                    Wykaz podręczników  przeznaczonych do klasy II

                                                                             typ szkoły: szkoła podstawowa (kl. I-III)

                                                                      Rodzaj zajęć edukacyjnych: edukacja wczesnoszkolna

 

 

Przedmiot

 

Tytuł podręcznika,

autorzy

 

Wydawnictwo    i rok wydania

 

Numer dopuszczenia

 

Informacje dodatkowe

Uwagi

 

Język angielski

New Sparks  Plus2

P. A. Davies, C. Graham,       M. Szpotowicz, M. Szulc –Kurpaska

 

Oxford University Press

2011

12/2/2011

Podręcznik + ćwiczenia

Religia

„Bliscy sercu Jezusa”

J. Szpet, D.Jackowiak

 

Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań

2002

AZ-12-01/1-2

 

Edukacja wczesnoszkolna

Wesoła szkoła i przyjaciele”

Podręczniki cz. 1,2,3,4,5

Karty pracy cz. 1,2,3,4,5

Autorzy: H.Dobrowolska,  A.Konieczna, M.Zdrajkowska, J.Hanisz, B.Lewandowska, E.Malinowska

 

Ćwiczymy pisanie cz. 1,2,3,4,5,  Autorzy: K. Chłopecka, M.Nowacka i inni

Ćwiczymy liczenie cz. 1,2,3,4,5 autorzy: J.Hanisz, i inni

Wyprawka w 2 teczkach cz.1,2,3,4,5                           Autorzy: H.Dobrowolska,  A.Konieczna, M.Zdrajkowska, J.Hanisz, B.Lewandowska, E.Malinowska

 

Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć komputerowych i płytą CD-ROM    Autorzy: D.Kręcisz, B.Lewandowska

WSiP

 2012

 

18/3/2009

18/4/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136/2/2010

 

 

                                                                              Wykaz podręczników przeznaczonych do klasy III

                                                                                       typ szkoły: szkoła podstawowa (kl. I-III)

                                                                               Rodzaj zajęć edukacyjnych: edukacja wczesnoszkolna

 

 

Przedmiot

 

Tytuł podręcznika,

autorzy

Wydawnictwo i rok wydania

Numer dopuszczenia

Informacje dodatkowe

Uwagi

Język angielski

New Sparks Plus 3

P. A. Davies, C. Graham, M. Szpotowicz,

M. Szulc –Kurpaska 

Oxford University Press

2011

12/3/2011

Podręcznik + ćwiczenia

Religia

„Jezusowa wspólnota serc”

J. Szpet, D. Jackowiak

Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań, 2002

AZ-13-01/1-2

 

Edukacja wczesnoszkolna

Razem w szkole” klasa 3                         Podręczniki z ćwiczeniami cz. 1-5,           Podręczniki do edukacji polonistycznej i społecznej cz. 1-4,                                      Podręcznik do edukacji przyrodniczej, Podręcznik do edukacji matematycznej cz. 1-4, Podręcznik do edukacji artystycznej

Autorzy:J. Brzózka, K. Harnak,      K. Izbińska,  A. Jasiocka, W. Went 

„Razem w szkole” podręcznik do zajęć komputerowych                                            Autor: Danuta Kręcisz, Beata Lewandowska

Razem w szkole” klasa 3 – wyprawka

WSiP, 

Podręczniki z ćwiczeniami wyd. 2012

88/4/2010

 

 

88/5/2011

 

137/3/2011

 

BOX – komplet podręczników

Do części 1 podręcznika dołączona jest płyta CD-ROM z grami i zabawami edukacyjnymi

 

Z płytą CD kl. 3

 

 

                                                                    Wykaz podręczników  przeznaczonych do klasy IV

 

 

Przedmiot

 

Tytuł podręcznika,

autorzy

Wydawnictwo

Rok wydania

Numer dopuszczenia

Informacje dodatkowe

Uwagi

Język angielski

„Look! 1”

Autorzy:Steve Elsworth, Jim Rose,

Małgorzata Tetiurka

Longman – Pearson Education

2010

252/1/2010

Podręcznik + ćwiczenia

Język polski

„Słowa na start” ”- podręcznik do kształcenia literackiego,  kulturalnego – autor:     Marlena Derlukiewicz

„Słowa na start” Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy czwartej cz. 1 i 2- autorzy:Agnieszka Gorzałczyńska- Mróz, Danuta Chwastniewska, Danuta Różek

Nowa Era

2012

338/1/2011

 

338/2/2011

 

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”- podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej         autor: Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era 2012

443/1/2012 

 

Matematyka

„Matematyka wokół nas”

Autorzy:   Helena Lewicka,  Marianna Kowalczyk

WSiP

 2010

275/1/2010

Podręcznik  + 2 ćwiczenia

Przyroda

„Tajemnice przyrody dla klasy 4”   Autorzy: Maria  Marko- Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era

2012

399/1/2011

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń 2 części

Zajęcia komputerowe

„Komputerowe opowieści” podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy IV-VI szkoły podstawowej

Czarny Kruk

2012

271/2010

 

Zajęcia techniczne

„Jak to działa” podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla kl. IV-VI szkoły podstawowej – autorzy: Lech Łabęcki , Marta Łabęcka

Nowa Era 2011 

295/2010

Podręcznik z  ćwiczeniami

Plastyka

„Do dzieła” autorzy: J.Lukas, K.Onak

Nowa Era  2012

326/2011

 

Muzyka

„I gra muzyka” – autorzy M.Gromek, G.Kilbach

Nowa Era 2012

569/2012

 

Religia

 

Zaproszeni przez Boga

J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo  WAM

Kraków

 

 

                                                                                

                                                                          Wykaz podręczników przeznaczonych do klasy V

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika,

autorzy

Wydawnictwo

Rok wydania

Numer

dopuszczenia

Informacje dodatkowe

Uwagi

Język angielski

„Look! 2”

Steve Elsworth, Jim Rose, Małgorzata Tetiurka

Longman – Pearson Education 2010

252/2/2010

Podręcznik + ćwiczenia

Język polski

„Słowa zwykłe i niezwykłe””- podręcznik do kształcenia literackiego,  kulturalnego i językowego- M. Nagajowa

„Nauka o języku dla klasy piątej szkoły podstawowej” cz. 1,2 – D.Chwastniewska, D.Rożek,   A.   Gorzałczyńska-Mróz,          M. Szulc, A.Piechnik-Kaszuba

WSiP – 2008 i późniejsze

 

 

GWO

165/00

 

Plastyka

Bez książek

     

Historia

„Historia i społeczeństwo 5- Podróże w czasie”

T. Małkowski, J.Rześniowiecki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2009 i poźn.

347/00

 

Matematyka

„Matematyka wokół nas”

 Helena Lewicka,  Marianna Kowalczyk 

WSiP

2009 i późniejsze

275/2/2010

Podręcznik + 2 zeszyty ćwiczeń

Przyroda

„Tajemnice przyrody dla klasy 5”                Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer

Nowa Era

2009 i później

43/08

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń 2 części

Muzyka

Bez książek

     

Religia

 

„Umiłowani w Jezusie Chrystusie”

J. Szpet, D. Jackowiak

Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań, 2002

AZ-22-01/1-2

 

Informatyka

„Informatyka 2000”

J. Białowąs, K. Chmielewska, A. Drogowski, E. Figielska – Pezdra, M. Modrak

Czarny Kruk

2002 i później

206/99

Podręcznik + ćwiczenie

Technika

„Technika z wychowaniem komunikacyjnym”

Leszek Bakun

ART – SZKOL.

Rok 2010 i późniejsze

 

Zeszyt ćwiczeń

                                                      

                                                                         Wykaz podręczników  przeznaczonych do klasy VI

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika

autorzy

Wydawnictwo

Rok wydania

Numer dopuszczenia

Informacje dodatkowe

Uwagi

Język angielski

„Look! 3”

Steve Elsworth, Jim Rose, Małgorzata Tetiurka

Longman – Pearson Education

Rok 2010

252/3/2010

Podręcznik + ćwiczenia

Język polski

„Słowa i świat” Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego -  M. Nagajowa

„Nauka o języku dla klasy szóstej szkoły podstawowej” cz. 1,2

B. Borys, A. Halasz

WSiP 2006

 

GWO

361/00

 

Historia

„Historia i społeczeństwo 6 – Podróże w czasie”

T.Małkowski, J. Rześniowiecki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

333/01

Podręcznik

Matematyka

„Matematyka wokół nas”

Helena Lewicka,  Marianna Kowalczyk 

 WSiP

2010

275/3/2010

Podręcznik + 2 ćwiczenia

Przyroda

„Tajemnice Przyrody dla klasy szóstej”

Andrzej Czerny, Krystyna Mnich, Henryk Lach

Nowa Era

2009 i później

47/09/S

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń 2 części

Muzyka

Bez książek

   

 

Informatyka

„Informatyka 2000”

J. Białowąs, K. Chmielewska, A. Drogowski, E. Figielska – Pezdra, M. Modrak

Czarny Kruk

2002 i później

206/99

Podręcznik + ćwiczenie

Religia

„Uświęceni w Duchu Świętym”

J. Szpet, D. Jackowiak

 

Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań, 2002

AZ-21-01/1-2

 

 Wykaz publikacji przeznaczonych dla przedszkola

1.      Karty pracy cz. 1 .Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej.

2.      Karty pracy cz. 2 .Rozwijanie mowy i aktywności twórczej.

3.      Ćwiczenia plastyczne

Wydawnictwo MAC