Plan realizacji zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu

 „ Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu” 

rok szkolny 2012/2013      

 Rodzaj zajęć

Prowadzący

 Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

zajęcia wyrównawcze przyrodnicze

z wykorzystaniem komputera

 

Grażyna  Czerwonka

 

 

 

 

1315 - 1400

SALA NR 6

 

 

zajęcia wyrównawcze matematyczne

z wykorzystaniem komputera

 

Joanna Kraśko

 

 

 

1405 – 1450

SALA NR 7

 

 

zajęcia wyrównawcze humanistyczne

 

Grażyna Czerwonka

 

 

1225 - 1310

SALA NR 6

 

 

 

 

 

zajęcia wyrównawcze

 z języka angielskiego

z wykorzystaniem komputera

 

Marta Kowalska

 

1315 - 1400

SALA NR 7

 

 

 

 

zajęcia rozwijające przyrodnicze

z wykorzystaniem komputera

 

Grażyna Czerwonka

 

 

 

1405 – 1450

SALA NR 6

 

 

 

zajęcia rozwijające matematyczne

z wykorzystaniem komputera

 

Joanna Kraśko

 

 

 

1315 – 1400

SALA NR 7

 

 

zajęcia rozwijające  humanistyczne

 

Grażyna Czerwonka

 

 

1405 – 1450

SALA NR 7

 

 

 

 

 

 zajęcia rozwijające z języka angielskiego

z wykorzystaniem komputera

 

Marta Kowalska

 

1225 - 1310

SALA NR 7

 

 

 

 

 

 

warsztaty socjoterapeutyczne

 

Dorota Burska

 

1315 - 1400

1405- 1450

SALA NR 2

 

1225-1310

1315-1400

SALA NR 6