Plan realizacji zajęć  z projektu „Jestem zdolny, tylko mnie odkryj”

 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

rok szkolny 2011/2012

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dzień

Czas zajęć

Numer sali

1.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami

 w czytaniu i pisaniu

 

 

Anna Dąbek

 

piątek

 

1130-1215

 

4

2.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami

w czytaniu i pisaniu

 

 

Anna Dąbek

 

czwartek

 

1225-1310

 

4

3.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

 

Halina Marchewka

 

poniedziałek

 

1225-1310

 

5

4.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 

 

Hanna Trochimowicz

 

wtorek

 

1120-1220

 

5

5.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

 

Hanna Trochimowicz

wtorek

 

 piątek

1225-1310

 

 1225-1310

hol górny

4

hol górny

4

6.

Zajęcia rozwijające dla uczniów szczególnie uzdolnionych- matematyczno – przyrodnicze

 

 

Mirosława Szczęsna

 

wtorek

 

1225-1310

 

3

7.

Zajęcia rozwijające dla uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego

 

 

Marta Kowalska

 

środa

 

1225-1310

 

3

 

rok szkolny 2012/2013

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dzień

Czas zajęć

Numer sali

1.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami

 w czytaniu i pisaniu

 

 

Anna Dąbek

 

czwartek

 

1225-1310

 

4

2.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami

w czytaniu i pisaniu

 

 

Anna Dąbek

 

piątek

 

1225-1310

 

4

3.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

 

Halina Marchewka

 

poniedziałek

 

1130-1215

 

5

4.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 

 

Hanna Trochimowicz

 

 piątek

 

1220-1320

 

5

5.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

 

Hanna Trochimowicz

wtorek

 

 czwartek

1225-1310

 

1130-1215

 

hol górny

4, boisko

 

 

6.

Zajęcia rozwijające dla uczniów szczególnie uzdolnionych- matematyczno – przyrodnicze

 

 

Mirosława Szczęsna

 

wtorek

 

1315-1400

 

3

i w terenie

7.

Zajęcia rozwijające dla uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego

 

 

Marta Kowalska

 

środa

 

1225-1310

 

4