Nasze działania

„Szkoła Promująca Zdrowie” to szkoła, która tworzy warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz  podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia. W szkole promującej zdrowy styl życia panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady aktywnej i dobrej współpracy, gdzie podstawowym celem działania jest fizyczne, psychiczne oraz społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej. Jednym z głównych celów programu wychowawczego oraz programu profilaktyki szkoły jest promocja zdrowia oraz stwarzanie warunków dobrego samopoczucia uczniów i pracowników, a także dobrej atmosfery nauki i pracy.  Problematyka zdrowia w kontekście profilaktyki jest obecna w szkole we wszystkich aspektach jej funkcjonowania. Na co dzień tworzymy atmosferę sprzyjającą dobrej kondycji fizycznej, społecznej, psychicznej, emocjonalnej zarówno uczniów, jak i wszystkich pracowników szkoły.

DZIAŁANIA:

 a) w obszarze zdrowego żywienia:

- cykl zajęć wychowawczych na temat zdrowego żywienia,

- prowadzenie praktycznej nauki przyrządzania zdrowych  potraw,

- gromadzenie w bibliotece szkolnej publikacji dotyczących  zdrowego odżywiania,

- przygotowywanie gazetek i wystaw promujących zdrowe jedzenie;

 b) w obszarze zdrowia fizycznego i aktywności fizycznej:

- udział uczniów w wycieczkach – pieszych, rowerowych i autokarowych,

- elementy gimnastyki korekcyjnej, rytmika,

- organizowanie imprez sportowych,

- spotkania z policjantem, strażakiem, strażą miejską, pielęgniarką szkolną,

c) w obszarze profilaktyki zdrowia:

- prelekcje i pogadanki na temat higieny oraz pielęgnacji ciała organizowane przez pielęgniarkę szkolną,

- profilaktyka stomatologiczna,

- lekcje wychowawcze dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego,

- zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,

- badanie wad postawy,

- zajęcia Szkolnego Koła PCK