Wykaz literatury dostępnej w bibliotece szkolnej

 

Autor Tytuł

 

„Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole”, Zeszyt nr 10-11 

 

Barbara Woynarowska

„Jak tworzymy Szkołę Promującą Zdrowie”

Czesława Polakowska
„Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w  szkole”, Zeszyt nr 8, 9 Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek

 

„Jak rozmawiać o środkach uzależniających”

Agnieszka Pisarska, Barbara Wolniewicz-Grzelak
„Zdrowiej i świadomiej żyć” Barbara Wolniewicz-Grzelak

 

„Wiedza o AIDS”

„Palenie”

„Alkohol i inne narkotyki”

„Zdrowe odżywianie”

Dagmara Baraniewska
„Kodeks zdrowego życia” Szarlota Pawel
„Dobre wychowanie wierszem” Bożena Pierga
„Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży” Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka
„Karta rowerowa i motorowerowa w szkole” Edmund Łącz

„Co to znaczy…?”

„Bon czy ton - savoir vivre dla dzieci”

Grzegorz Kasdepke