HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ

 

 Rodzaj zajęć

        Rok   2011

      Rok   2012

     Rok 2012

   Rok    2013  

Razem

IX

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi

trudnościami w czytaniu i pisaniu                               

 

4

 

8

 

8

 

4

 

6

 

4

 

8

 

6

 

8

 

4

 

4

 

8

 

8

 

4

 

6

 

4

 

8

 

6

 

8

 

4

 

120 h

Zajęcia dla dzieci z trudnościami

w zdobywaniu umiejętności

matematycznych

 

2

 

4

 

4

 

2

 

3

 

2

 

4

 

3

 

4

 

2

 

2

 

4

 

4

 

2

 

3

 

2

 

4

 

3

 

4

 

2

 

60 h

Zajęcia logopedyczne dla dzieci

z zaburzeniami rozwoju mowy

 

2

 

4

 

4

 

2

 

3

 

2

 

4

 

3

 

4

 

2

 

2

 

4

 

4

 

2

 

3

 

2

 

4

 

3

 

4

 

2

 

60 h

Gimnastyka korekcyjna dla

dzieci z wadami postawy

 

4

 

8

 

8

 

4

 

1

 

-

 

2

 

1

 

2

 

-

 

6

 

9

 

9

 

6

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

60 h

Zajęcia rozwijające dla uczniów

szczególnie uzdolnionych-

matematyczno-przyrodnicze

 

 

2

 

 

4

 

 

4

 

 

2

 

 

3

 

 

2

 

 

4

 

 

3

 

 

4

 

 

2

 

 

2

 

 

4

 

 

4

 

 

2

 

 

3

 

 

2

 

 

4

 

 

3

 

 

4

 

 

2

 

 

60 h

Zajęcia rozwijające dla uczniów

szczególnie uzdolnionych z języka

angielskiego

 

 

2

 

 

4

 

 

4

 

 

2

 

 

3

 

 

2

 

 

4

 

 

3

 

 

4

 

 

2

 

 

2

 

 

4

 

 

4

 

 

2

 

 

3

 

 

2

 

 

4

 

 

3

 

 

4

 

 

2

 

 

60 h

RAZEM:

16

32

32

16

19

12

26

19

26

12

18

33

33

18

18

12

24

18

24

12

420 h